Sunday, May 16, 2010

Promosi: Tabung Rayuan Kaki Palsu Masa Perang GAZA PalestinHai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih?

(yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahuinya,

(As-Saff 61:10-11)

No comments:

Post a Comment